top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden digitale foto's van Wisemice Fotografie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.wisemicefotografie.nl.

 

Het plaatsen van een bestelling website van Wisemice Fotografie houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn vermeld in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.wisemicefotografie.nl gebeurt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Wisemice Fotografie. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op PWisemice Fotografie beschikbaar voordat en op het moment dat je een product bestelt. Tijdens het bestelproces dien je deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Wisemice Fotografie.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Wisemice Fotografie. Je verplicht je ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Wisemice Fotografie garandeert dat de aan jou geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Wisemice Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste emailadres aan Wisemice Fotografie. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het juist instellen van je PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Wisemice Fotografie berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Wisemice Fotografie geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wisemice Fotografie vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:

Wisemice Fotografie

wisemice@gmail.com

bottom of page